Selecteer een pagina

Individuele coaching voor teaching professionals

Coach Development- Coach the Coaches

“De essentie van golfprofessional/coach begeleiding is mensen de weg wijzen bij werken, leren, en om de ambities te vertalen naar doen”

Wat kan zo’n traject opleveren? “Kansen en mogelijkheden zien en creëren om verder te ontwikkelen naar de golfprofessional of coach die je graag wilt zijn. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat motiveert mij? Je kernelementen leren ontdekken en je zwakke plekken zowel intern als extern is daar bij van belang. Er wordt naar gestreefd om je spiegelbeeld scherp te krijgen ”

Een traject wordt volledig afgestemd op jouw situatie. In een oriënterend gesprek kun je vragen en behoeften voorleggen zodat we een custom made traject vervolgen.
Er zijn verschillende trajecten mogelijk, bestaande uit 12 maanden, 18 maanden of 24 maanden, een standaard traject (4 sessies) ziet er als volgt uit:
• 4 sessies met je leercoach (4 dagdelen met je leercoach á 3 uren per dagdeel)
• Gevarieerde opdrachten die je thuis maakt en die bestudeerd worden en teruggekoppeld worden via feedback door je leercoach (2 dagdelen feedback & voorbereiding door je leercoach á 3 uren per dagdeel)
• De gesprekken vinden plaats naar de mogelijkheden van jou & op afgesproken locaties

Vier blokken

In het traject werken we in 4 blokken naar de verschillende leeropbrengsten toe. In het eerste blok gaan we de leervragen in kaart brengen. In het tweede blok gaan we kijken of dat ook de werkelijk leervragen zijn of dat er andere vragen naar voren komen. In het derde blok gaan we het implementeren in een traject dat past bij jouw. In het vierde blok wordt er even teruggeblikt op de ontwikkeling, de implementatie van het traject en of er verdere behoefte is aan een leercoach.

De kern elementen die gedurende het traject naar voren komen en waar je je in door ontwikkeld zijn: zelfreflectie & er mogen zijn. Zelfreflectie; In de spiegel durven kijken, eerlijk tegen jezelf zijn, zelf je antwoorden vinden terwijl je leercoach je de spiegel voorhoudt. Er mogen zijn; Je spiegelbeeld waarnemen zoals het is, je vrijer voelen om te zijn wie je bent, je bewust worden van je talenten en mogelijkheden, je zelfvertrouwen vergroten en tot bloei komen.

Coach Development traject

Een Coach Development traject vergt veel inzet en bereidheid om naar jezelf te kijken, en je krijgt er ook heel veel voor terug. Je bent immers nooit uitgeleerd en je kunt op elk moment beginnen je droom werkelijkheid te laten worden.

Mochten er vragen zijn, wilt u verdere informatie inwinnen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op via emailadres mette@mettehageman.nl