Selecteer een pagina

Teamcoaching

Team Coaching in een individuele sport als golf is een belangrijk onderwerp. Als individu speel je competitie in team verband. Het proces van team building wordt iedere competitie periode doorlopen. De vraag is dan ook “hoe gaan we met elkaar om?”. Een speler met ambitie bouwt gedurende zijn/haar carrière een team van begeleiders om zich heen, ook daar is het team aspect van wezenlijk belang om goed ondersteunend werk te kunnen verrichten voor de speler.

Hieronder vindt u een treffende samenvatting van wat ik onder Team Coachen versta in een geschreven nawoord voor René Felen en zijn boek over Team Ontwikkeling:

Samen bereik je meer

René Felen, zo weet ik sinds ik hem via de TopCoach5 opleiding van dichtbij heb leren kennen, draagt met aanstekelijk enthousiasme het belang van teamontwikkeling uit. Ook in mijn sport golf, een individuele sport, zijn team processen belangrijk. In de kern gaat het namelijk bij alle sporten om de vraag hoe we met elkaar omgaan. Hebben we een gedeelde visie en gemeenschappelijke waarden om het maximale uit het team, elkaar en onszelf te halen? Individu, teamlid, begeleider: accepteert iedereen elkaar volledig? Werken we tegen elkaar, naast elkaar, met elkaar of voor elkaar?
René en zijn ideeën over teamontwikkeling doen mij terugdenken aan mijn college periode aan de Universiteit van Arizona en alle processen die we jaarlijks doorliepen terwijl we een individuele sport beoefenden. We speelden met elkaar en voor elkaar; ook de reserves waren bijvoorbeeld een wezenlijk onderdeel van het succes van het team, thuisblijvers, bankzitters en potentiële invallers droegen ook bij aan de behaalde prestaties.

Mijn visie als golfcoach

Dit soort teamprocessen zijn te stimuleren, te sturen en verder te ontwikkelen, zo toont René aan in dit boek. Met de ervaringen die hij heeft opgedaan bij alle verschillende teams geeft dit boek veel inzicht en vormt het een uitstekende handleiding. Together Everyone Achieves More—T.E.A.M ontwikkeling is een kern van mijn visie als golfcoach. Ik heb veel geleerd van René en ik hoop en verwacht dat iedereen die dit boek leest net zo overtuigd wordt. Want samen met de inzichten uit dit boek bereikt ieder team meer.

Mette Hageman
Golfcoach

Kernelementen

De volgende kernelementen zijn onderdeel van mijn visie:

• Het coachen van een team vergt meer visie met duidelijkheid, helderheid en richting zodat er een basis gevormd wordt voor toewijding (commitment).

• De keuzes worden gemaakt door het team vanuit een gemeenschappelijk doel, wat een voorwaarde is voor het behalen van succes. Teamdoelen en ambities worden gedeeld en gedragen door alle teamleden.

• Acceptatie van ieder individu binnen het team is cruciaal. Hierdoor zijn eventuele conflicten te bespreken, op te lossen en te accepteren. De mensen in het team weten en durven elkaar te vinden, ook als het moeilijk lijkt. Je durft elkaar aan te spreken op gewenst gedrag zonder de ander onderuit te halen en moedigt elkaar aan om de teamdoelen te bereiken EN met plezier samen te werken. Het is cruciaal dat teamleden elkaar accepteren en elkaar kunnen aanspreken op gedrag zonder de persoon onderuit te halen. Fouten maken mag, fouten herstellen moet. Ieders bijdrage telt, hoe klein of groot ook, en iedereen die bijdraagt verdient waardering.

• Teamgeest (team building), ieder team (nieuw te vormen team) doorloopt de verschillende processen van forming, storming, norming & performing. De sporters zijn samen medeverantwoordelijk voor het teamproces. Het uiteindelijke doel is om met elkaar & voor elkaar in team verband te spelen. Het individu is ondergeschikt aan het team belang. Ontstaat in het team proces dit gevoel, dan is de team geest het win-win-win element.

Ik maak graag naar aanleiding van uw vraagstuk omtrent Team Coaching een custom made programma voor u. Voor verdere informatie of voor een afspraak verwijs ik u graag naar email adres mette@mettehageman.nl