Missie en Visie Mette Hageman

Een heldere onderscheidende visie op coachen; holistisch mensgerichte coaching; visie onderbouwing;

“In ieder mens schuilt het vermogen om de gewenste resultaten te bereiken”
• Ik denk dat er ongelimiteerde mogelijkheden zijn voor iedere individuele golfer om zich te ontwikkelen in en buiten de sport en ik help de sporter graag het maximale eruit te halen. Ik ga uit van het talent van de golfer, ik werk graag met de golfer om grenzen te verleggen en om op de grens van zijn kunnen te komen.
• Iedere golfer is uniek en ik laat hem graag zelf kiezen en sturen in het leer- en ontwikkelingsproces om de persoonlijke effectiviteit te vergroten.
• Het uiteindelijke doel is om de golfer zich zo te laten ontplooien tot een nog betere golfer om vervolgens zijn eigen beste coach te zijn.
• Ik ga de verbintenis aan als coach (een holistische coach) om al mijn kennis, mogelijkheden en middelen aan te wenden om iedere individuele golfer te helpen succesvol te zijn. Mijn focus is om een sfeer van teamwerk te bevorderen, wederzijds respect en commitment (toewijding).

Hoekstenen

De hoekstenen (kernwaarden) van mijn visie zijn PLEZIER, UITSTRALING, DISCIPLINE, SAMEN VERANTWOORDELIJK

PLEZIER; alles valt of staat met plezier. De intrinsieke motivatie om de golfsport of spel te beoefenen is omdat men er plezier aan beleeft. Is er geen plezier dan wordt het moeilijker om je te blijven ontwikkelen, plezier in de golfsport is een “must” voor vooruitgang.
UITSTRALING; elke speler (individueel of als team) moet trots zijn op zijn sport en moet uitstralen dat hij het een eer vindt om zijn vereniging of land te mogen vertegenwoordigen.
DISCIPLINE; Golf is een individuele sport die in teamverband beoefend kan worden, en of het nu gaat om een individu of een team: discipline is noodzakelijk om je verder te ontwikkelen; goede afspraken maken en je aan de afspraken houden is dus van wezenlijk belang.
SAMEN VERANTWOORDELIJK; Niet alleen voor een team, maar ook voor een individu geldt dat de voor succes vereiste denk- en handelswijze “WIJ” is in plaats van “IK”. Als het met “WIJ” goed gaat dan gaat het met “IK” ook goed. Voor een individu is het “WIJ’ zijn begeleidingsteam, in teamverband is het ‘WIJ” de teamspelers en het begeleidingsteam.

T.E.A.M.

T.E.A.M. (Together Everybody Achieves More oftewel Samen Staan We Sterker) is een cruciaal onderdeel van mijn visie als professional en als coach. Vanuit deze visie zal ik altijd proberen saamhorigheid te creëren binnen een groep mensen om a) het beste uit mensen en teamverbanden te halen, b) een prettige werksfeer en positieve samenwerking te bevorderen, en c) de Golfclub of organisatie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Betrokkenheid en transparantie vind ik daarbij heel belangrijk. Ik ben positief en creatief ingesteld en stel mij ten doel de medewerkers en spelers van mijn club te inspireren.