Op deze video ziet u mij een ijzer 7 slaan in slow motion. In de achter zwaai komt het gewicht van het lichaam naar achteren, loaded, en tijdens de down swing wordt alles verplaatst naar voren (net zoals u een bal bovenhands zou gooien) ondertussen draai ik mijn heupen uit de weg om zoveel mogelijke snelheid door de bal heen te ontwikkelen.

 

IJzer 7 face on in slowmotion