Hier treft u een video aan van de pitch beweging in slow motion. De afstand die overbrugt wordt is om en nabij de 35 meter waardoor er een één as zwaai gebruikt wordt, het gewicht blijft dus voornamelijk op de voorste voet en vindt er niet of nauwelijks gewichtsverplaatsing plaats.
Pitchbeweging face on